Személyiségfejlesztő tréner

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! MUTASSON PÉLDÁT GYERMEKÉNEK ÉS TANULJON VELE. VÁSÁROLJON MA ÉS A KÉPZÉSI CSOMAG ÁRA 
123.000 helyett csak 61.500 FT + (amennyiben a számlát az akció időtartama alatt kiegyenlíti)

A személyiségfejlesztő tantárgyi áttekintő, témakörök

 1. A személyiségről részletesen

 • Személyiségünk megértése, teljes átlátása talán az emberi élet legnagyobb kihívása, hiszen rendkívülien bonyolult jelenségről van szó.
 1. A megismerhető személyiség, a személyiség meghatározása, szerkezete.
 • A személyiséget elsősorban társadalmi tényezők határozzák meg. Elsőd-legesen a társadalmi viszonyok, erre felépülve a társadalom értékrendszere, gazdasági-, technikai-, tudományos, művészeti, etikai-, jogi-, politikai kultúrája. Mindezek együttesen határozzák meg az emberi tevékenységet, az utóbbi viszont a személyiség fejlődését.
 1. A személyiség struktúrái, a jellem
 • A világnézet, valamint az erkölcs és a politikum nemcsak szubjektív érték, de más emberek számára objektív érték is és bele tartozik a nagy társadalmi értékrendszerbe. Itt tehát a szubjektum újra átcsap az objektumba és a személyiség mint társadalmi értékhordozó jelenik meg.
 1. Az érett személyiség jellemzői
  • Sokféle követelmény fogalmazódott meg a szakirodalomban az érett személyiség jellemzőinek meghatározására, amelyek az alábbiak szerint rendszerezhetők.
 2. Személyiségtípusok
  • Az ember évezredek óta keresi az egyéni sajátosságokon túli hasonlóságokat, amelyek alapján típusokat lehet elkülöníteni egymástól. A típusba sorolás kapaszkodókat nyújt mások és önmagunk megítéléséhez.
 3. Az együttműködés lélektana

  • Ahhoz, hogy a szervezet a küldetését betölthesse, a szervezetet alkotó személyeknek koordinálniuk kell törekvéseiket, olyan eredményt kell felmutatniuk, amelyet az elszigetelt egyén önmagában képtelen lenne elérni. Ebből következik, hogy a szervezetek munkamegosztása illeszkedik a hierarchiához.
 4. A komplex ember
  • Az ember sokkal összetettebb annál, semhogy egyszerűen racionális-gazda-sági, társas igényű, vagy önmegvalósító jelzővel jellemezhetnénk. Nemcsak önmagán belül összetett egyéniség, igények és lehetőségek birtokában, hanem amellett valószínűleg különbözik is másoktól saját komplexitásának mintázatában is. Mindig is nehéz feladatnak bizonyult emberekkel kapcsolatos kérdésekben általánosítani és ez mind nehezebbé válik, amint a társadalom és azon belül a szervezetek maguk is mind komplexebbé és differenciáltabbá válnak.
 5. Az analitikus és a kreatív gondolkodás
  • A gondolkodás a legmagasabb rendű, csak az emberre jellemző pszichikus működés, amely a valóság megismerésére irányul, és azt közvetett, nem szemléletes, hanem elvont, fogalmi síkon teszi lehetővé. A gondolkodás mindig folyamat, amely során régi ismereteink azt az utat, amelyen az ember a probléma felismerésétől egészen a megoldásig jut el.
 6. Önismeret
  • Ismerjük-e önmagunkat? Tesszük fel a kérdést kimondva és kimondatlanul nap mint nap magunknak. Szeretnénk az ismeretlent ismertté tenni, és saját magunk irányítani a sorsunkat. Ehhez viszont egészen pontosan tudnunk kell azt, hogy milyenek is vagyunk.

A témákhoz kapcsolódóan sok-sok feladat, gyakorlat, videó segíti a megértést és alkalmazhatóságot a tanulás során.

A tanfolyam sikeres teljesítése esetén a tanfolyam elvégzéséről tanúsítvány kerül kiállításr Személyiségfejlesztő tanácsadó minősítés, és oklevél kerül kiállításra.

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! MUTASSON PÉLDÁT GYERMEKÉNEK ÉS TANULJON VELE. VÁSÁROLJON MA ÉS A KÉPZÉSI CSOMAG ÁRA 
123.000 helyett csak 61.500 FT + (amennyiben a számlát az akció időtartama alatt kiegyenlíti)