Önismereti tanácsadó tréner

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! MUTASSON PÉLDÁT GYERMEKÉNEK ÉS TANULJON VELE. VÁSÁROLJON MA ÉS A KÉPZÉSI CSOMAG ÁRA 
123.000 helyett csak 61.500 FT + (amennyiben a számlát az akció időtartama alatt kiegyenlíti)

Önismereti tanácsadó tréner

Az önismeret a legfontosabb tényező az emberi viselkedés és interakciók világában. Folyamatos fejlesztésre és megismerésre szorul, kortól és nemtől függetlenül.

Az Önismereti tanácsadó munkája a személyiség minél pontosabb, teljesebb feltárására irányul, olyan vonásokat próbál feltárni, melyek több viselkedés alapját képezik, továbbá megpróbálja objektív módszerekkel megvizsgálni az egyes vonások, viselkedések biológiai alapjait. Az Önismereti tanácsadó tárgya az emberi viselkedést meghatározó tulajdonságok feltárása, ezek biológiai vagy szociális eredetének körülírása, bizonyítása. Az önismeretben a hangsúly azokra a jellemzőkre tevődik, melyek állandóak egy bizonyos személy viselkedésében, és amelyek közösek, általános érvényűek. A feltárt vonások szolgálnak kiindulópontként a különböző viselkedési formák értelmezésénél, megalkotásánál. Ez segíti a vizsgált személy fejlődését a jövőben, mind magánéleti mind munkahelyi életében. Segíti hatékonyabban, eredményesebben és boldogabban élni életét.

 Önismereti tanácsadó tréner tananyag tartalma

 • A kommunikáció fogalmának és az emberi kapcsolatrendszer kialakításának, illetve hatékony fenntartásának elsajátítása.
 • Az önismeret kialakítása és fejlesztése, az énkép megformálása.
 • A reális önértékelés kialakítása, figyelembe véve a belső erősségeket.
 • Az ön- és társismeret, valamint az empátiás készség fejlesztése a csoport működésén keresztül.
 • A jövőre irányuló ambíció, azaz a céltudatos ön- és környezetformálási képesség kialakítása, illetve erősítése.
 • A kommunikációs és együttműködő készség fejlesztése, tárgyalástechnikai alapok elsajátítása.
 • A problémamegoldás és a döntési folyamat elemzése, valamint a megoldási módszerek kidolgozásának megismerése.
 • Az egyéni karriertervezés és az önmenedzselés megalapozása.
 • Bevezetés a csoportmunkába. Ismerkedés egymással.
 • Az önismeret elmélyítése, az énkép tisztázása. A belső erősségek feltárása
 • Érdeklődési irányok és típusok. Motiváció és a munkaértékek rangsora.
 • Képességek és készségek, milyen területen tudom alkalmazni azokat.
 • Mi az interjú és mik a feltételei.
 • Az énkép és az egyéni stílus. Önismeret, társismeret, empátia
 • Mások hogy látnak bennünket?
 • Miért és hogyan határozunk meg célokat?
 • A problémamegoldás és konfliktuskezelés szakaszai, problématípusok.
 • Tanulási stílus, a tanulási képességek fejleszthetősége.
 • Kommunikációs készségek fejlesztése csoportmunkán keresztül.
 • Kommunikáció tárgyalás közben. sikeres befolyásolás lehetőségei, meggyőzés.

A témákhoz kapcsolódóan sok-sok feladat, gyakorlat, videó segíti a megértést és alkalmazhatóságot a tanulás során.

Sikeres vizsga esetén Önismereti és személyiségfejlesztési tanácsadó minősítést szerezhetsz.

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! MUTASSON PÉLDÁT GYERMEKÉNEK ÉS TANULJON VELE. VÁSÁROLJON MA ÉS A KÉPZÉSI CSOMAG ÁRA 
123.000 helyett csak 61.500 FT + (amennyiben a számlát az akció időtartama alatt kiegyenlíti)