Önismereti és párkapcsolati tréner

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! MUTASSON PÉLDÁT GYERMEKÉNEK ÉS TANULJON VELE. VÁSÁROLJON MA ÉS A KÉPZÉSI CSOMAG ÁRA 
123.000 helyett csak 61.500 FT + (amennyiben a számlát az akció időtartama alatt kiegyenlíti)

Önismereti és párkapcsolati tréner képzés

Az önismereti és  párkapcsolat tréner tanácsadónkkal kialakított kölcsönös bizalmon, és tiszteleten alapuló együttműködés révén új szemszögből kezdjük látni a régi problémáinkat is, ezáltal hatékonyabban tudunk reagálni rájuk. A párkapcsolati tanácsadónkkal ebben a folyamatban egy olyan szakember, aki meghallgat, kérdéseivel elgondolkodtat, visszajelzéseivel fejleszt, és megerősít, jelenlétével lelkesít bennünket. A párkapcsolati tanácsadónkkal nem terapeuta, nem tanár, nem menedzser, és nem lelki vezető, legfőbbképpen pedig nem botcsinálta guru, hanem egy szakember, aki jártas a párkapcsolati tanácsadófolyamat, és eszköztár alkalmazásában, és megfelelő szakmai, és etikai szabályok mentén, egyenrangú partnerként segít bennünket életünk egy-egy kihívását, problémáját eredményesen megoldani.

Tematika, témakörök a tananyag tartalma

Önismeret, önmagunk és mások észlelése, miért a legfontosabb tényező a párkapcsolatban

 • Az önismeret kialakítása és fejlesztése, az énkép megformálása.
 • A reális önértékelés kialakítása, figyelembe véve a belső erősségeket.
 • Az ön- és társismeret, valamint az empátiás készség fejlesztése a csoport működésén keresztül.
 • A kommunikációs és együttműködő készség fejlesztése, tárgyalástechnikai alapok elsajátítása.
 • Bevezetés a csoportmunkába. Ismerkedés egymással.
 • Érdeklődési irányok és típusok. Motiváció és a munkaértékek rangsora.
 • Az énkép és az egyéni stílus. Önismeret, társismeret, empátia
 • Mások hogy látnak bennünket?
 • Miért és hogyan határozunk meg célokat?
 • Kommunikációs készségek fejlesztése csoportmunkán keresztül.

A párkapcsolati konfliktusok

  • Személyközi és csoportok közötti konfliktusok összefüggései
  • Nehéz interperszonális helyzetek: harag, agresszió, elutasítás, ellenvetések kezelése
  • A konfliktuskezelés stratégiája
  • Konfliktusok a magánéletben
  • A magánéleti konfliktusok kialakulása és folyamata
  • A változásokkal szembeni ellenállás okai
  • A konfliktusok típusai

Stresszkezelés:

 • Mitől válik egy helyzet stresszkeltővé?
 • Lehetséges okok, fiziológiai és pszichés reakciók, a tartós stressz következményei
 • Akut stresszleépítés
 • Személyes válságmenedzsment

A témákhoz kapcsolódóan sok-sok feladat, gyakorlat, videó segíti a megértést és alkalmazhatóságot a tanulás során.

Sikeres vizsga esetén Önismereti és párkapcsolati tréner minősítést szerezhetsz.

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! MUTASSON PÉLDÁT GYERMEKÉNEK ÉS TANULJON VELE. VÁSÁROLJON MA ÉS A KÉPZÉSI CSOMAG ÁRA 
123.000 helyett csak 61.500 FT + (amennyiben a számlát az akció időtartama alatt kiegyenlíti)