Mediátor

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! MUTASSON PÉLDÁT GYERMEKÉNEK ÉS TANULJON VELE. VÁSÁROLJON MA ÉS A KÉPZÉSI CSOMAG ÁRA 
123.000 helyett csak 61.500 FT + (amennyiben a számlát az akció időtartama alatt kiegyenlíti)

 A mediátor  egy speciális konfliktuskezelési szakember, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában, mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben.

A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő.

A mediátor tananyag témakörei,  főbb elemei:

 • az egyezkedést segítő technikák alkalmazása,
 • a probléma megfogalmazása,
 • az álláspontok közelítése,
 • az egyezkedés folyamatának lépésekre bontása,
 • az empatikus kommunikáció fejlesztése,
 • alternatív megoldások keresése,
 • közös cél kialakítása,
 • a beszűkülés, bizalmatlanság, merev attitűdök kialakulásának megakadályozása.
 • konfliktusok keletkezése, A konfliktusok természete, fajtái
 • konfliktusok feloldásának eszközei, A konfliktus mint nyereségforrás
 • saját érzelmek, indulatok tudatosítása és kezelése
 • konfliktus mint folyamat
 • személyközi és csoportok közötti konfliktusok összefüggései
 • nehéz interperszonális helyzetek: harag, agresszió, elutasítás, ellenvetések kezelése
 • konfliktuskezelés stratégiája
 • konfliktusok a szervezetben, A szervezeti konfliktusok kialakulása és folyamata
 • változásokkal szembeni ellenállás szervezeti és személyi okai

A közvetítő legfontosabb feladata, hogy a szembenálló felek közötti indulatokat fékezze, a vita kiéleződését megakadályozza, és olyan módon próbálja irányítani a felek megbeszéléseit, hogy az egyes megbeszéléseken a felek lehetőleg nyíltan feltárják igényeiket, tisztázzák azokat a tényeket, körülményeket, amelyek a vita kialakulásához, kiéleződéséhez vezettek, és képessé váljanak a vitás ügy megoldásával összefüggő elvárásaik ismertetésére és értékelésére. Ezáltal a közvetítő segítségével megteremtődik annak lehetősége, hogy a felek végighallgassák egymást, a másik fél érveit megismerve a vitás ügyet a másik fél által ismertetett szempontból is végiggondolják, továbbá elemezzék a másik fél által elmondottakat.

.A közvetítés során a közvetítő pártatlan pozícióját veszélyeztető tanácsot nem adhat, nem dönthet a vitás ügyben, hanem csak segíti a feleket a megoldás megtalálásában.

A közvetítés keretében történő vitarendezés megindítása a felek önkéntes elhatározásán alapul, tehát az is a felektől függ, hogy milyen gyorsan juthatnak el a mindkettőjük számára elfogadható megegyezés, megállapodás létrehozásáig. Lényeges szempont az is, hogy sikeres közvetítés esetén a felek megegyezése alapján létrejövő – lehetőség szerint írásban rögzített – megállapodással zárul, a megállapodásban foglaltak végrehajtása csak a felekre tartozik. Mivel a megállapodást a felek önkéntesen vállalták, a teljesítése jelentősen eredményesebb, mint a bírósági eljárásban meghozott határozatok esetében.

A gazdasági, üzleti mediáció segít az üzleti partnerek és a vállalkozások közötti, a vállalkozásodon belüli különböző viták, jogviták, konfliktusok megoldásában. Célszerű, hatékony, gyors a törvény által szabályozott eljárás. A vállalkozások közötti együttműködés területén felmerülő érdekfeszültségek megoldására hatékony módszer. A mediátor segítségével jövőorientált, kölcsönös konszenzuson és kompromisszumon alapuló megegyezés jön létre.

Sikeres vizsga esetén Mediátor tanúsítvány és minősítő oklevelet szerezhetsz.

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! MUTASSON PÉLDÁT GYERMEKÉNEK ÉS TANULJON VELE. VÁSÁROLJON MA ÉS A KÉPZÉSI CSOMAG ÁRA 
123.000 helyett csak 61.500 FT + (amennyiben a számlát az akció időtartama alatt kiegyenlíti)