Készség- és személyiségfejlesztő tréner

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! MUTASSON PÉLDÁT GYERMEKÉNEK ÉS TANULJON VELE. VÁSÁROLJON MA ÉS A KÉPZÉSI CSOMAG ÁRA 
123.000 helyett csak 61.500 FT + (amennyiben a számlát az akció időtartama alatt kiegyenlíti)

 A Készség és személyiségfejlesztés tananyag tartalma, tematikája, rövid ismertetése

A tanulók Készség és személyiségfejlesztés fejlődés-lélektani alapismereteinekkialakítása és elmélyítése, önmaguk megismerési készségének fejlesztése.A nyújtott ismeretek segítsék elő a társas beilleszkedésének zökkenőmentességét, és fejlesszék kapcsolatépítési képességeit

 A Készség- és személyiségfejlesztés tananyag tartalma

 • Fejlődéselmélet alapfogalmak.
 • A személyiség fejlődésének szakaszai, szocializációs folyamat.
 • A kommunikáció fogalma, fajtái:
 • – a verbális kommunikáció,
 • – az írásbeli és szóbeli kommunikáció,
 • – nonbervális kommunikáció,
 • – testbeszéd és metakommunikáció.
 • Tárgyalási technikák, az érvelés, a meggyőzés, a prezentáció.
 • Kérdezési technikák.
 • A probléma megoldás.
 • Problémamegoldó folyamat elemzése, a SIBA módszer lényege.
 • Az önismeret készség fejlesztése.
 • A hatékony kommunikáció lényege és eszközei.
 • A kommunikációs készség és stílus meghatározása.
 • Egyéni és csoportos tárgyalástechnikák.
 • A tárgyalás előkészítése, bonyolítása értékelése.
 • A probléma feltárása.
 • Valóságos és rejtett problémakiváltó okok feltárása.
 • A döntési készség  fogalma, döntéselőkésztés, döntés.

  A Készség- és személyiségfejlesztés tananyag rövid leírása

 • A kommunikáció fogalmának és az emberi kapcsolatrendszer kialakításának, illetve hatékony fenntartásának elsajátítása.
 • Az önismeret kialakítása és fejlesztése, az énkép megformálása.
 • A reális önértékelés kialakítása, figyelembe véve a belső erősségeket.
 • Az ön- és társismeret, valamint az empátiás készség fejlesztése a csoport működésén keresztül.
 • A jövőre irányuló ambíció, azaz a céltudatos ön- és környezetformálási képesség kialakítása, illetve erősítése.
 • A kommunikációs és együttműködő készség fejlesztése, tárgyalástechnikai alapok elsajátítása.
 • A problémamegoldás és a döntési folyamat elemzése, valamint a megoldási módszerek kidolgozásának megismerése.
 • Az egyéni karriertervezés és az önmenedzselés megalapozása.

A Készség- és személyiségfejlesztés tananyag tematikája

 Bevezetés a csoportmunkába. Ismerkedés egymással.
 • Az önismeret elmélyítése, az énkép tisztázása. A belső erősségek feltárása
 • Érdeklődési irányok és típusok. Motiváció és a munkaértékek rangsora. .
 • Képességek és készségek, milyen területen tudom alkalmazni azokat. .
 • Mi az interjú és mik a feltételei. .
 • Az énkép és az egyéni stílus. Önismeret, társismeret, empátia
 • Mások hogy látnak bennünket? .
 • Miért és hogyan határozunk meg célokat? .
 • A problémamegoldás és konfliktuskezelés szakaszai, problématípusok. .
 • Tanulási stílus, a tanulási képességek fejleszthetősége. .
 • Kommunikációs készségek fejlesztése csoportmunkán keresztül. .
 • Kommunikáció tárgyalás közben. sikeres befolyásolás lehetőségei, meggyőzés.
ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! MUTASSON PÉLDÁT GYERMEKÉNEK ÉS TANULJON VELE. VÁSÁROLJON MA ÉS A KÉPZÉSI CSOMAG ÁRA 
123.000 helyett csak 61.500 FT + (amennyiben a számlát az akció időtartama alatt kiegyenlíti)

 

A tanfolyam sikeres teljesítése esetén a tanfolyam elvégzéséről tanúsítvány kerül kiállításra. Készség és személyiségfejlesztő tanácsadó minősítés, és oklevél kerül kiállításra