Csoportfejlesztő tréner

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! MUTASSON PÉLDÁT GYERMEKÉNEK ÉS TANULJON VELE. VÁSÁROLJON MA ÉS A KÉPZÉSI CSOMAG ÁRA 
123.000 helyett csak 61.500 FT + (amennyiben a számlát az akció időtartama alatt kiegyenlíti)

Csoportfejlesztési vezető levelező tananyak témakörei

Ugye mindenki szeretne jó csapatban eredményesen dolgozni?  De mit jelent a jó csapat?  Van akinek jó légkörű együttműködést, van akinek lelkesedést, van akinek okos, jó társakat és eredményes munkát jelent  a jó csapatban végzett  együttműködés. Sok olyan csapat van, amelyben lelkesedéssel dolgozunk, és sok olyan van, amelyben hiányzik a lelkesedés. A csoport “lelkesedé-se” a csoport érzelmi,  energetikai jellemzője, azt jelzi hogy milyen  szívesen vagyunk, dolgozunk küzdünk a csoport céljaiért.

A csapat egy másik jobban érthető és kevésbé érezhető oldala a csoport racionális problémamegoldó képessége, ez meg inkább a csoport “szelleme” lehet.  A csoport “okossága” nem azonos a csoport tagjainak okosságával.  Kísérleti eredmények igazolják, hogy a csupa szuper intelligens emberből álló csoportok sokszor rosszabb eredményt érnek el, mint a többféle emberből verbuválódott teamek.

A csoport “lélek”

Segítheti is és akadályozhatja is a csapat racionálisan, tudatosan kitűzött céljának elérését.  Ha elhanyagoljuk a csoportlétnek  ezt az oldalát, ha nem veszünk róla tudomást, attól az még létezni fog, sőt jobban virul tudatos, racionális kontroll nélkül és a nem tudatosodott csoportfolyamatok eluralhatják a csoportot és a csapat nem tudja, de teszi módon, általa ismeretlen ezért uralhatatlan folyamatoknak eshet áldozatul, és így  az elhanyagolt terület  megakadályozhatja a csoportot  céljainak elérésében.  A jól szervezett csoportmunka pedig a maga szolgálatába tudja állítani ezeket a folyamatokat.  A csoportos együttgondolkodásnak, a csoportos együttlétnek bármilyen is a folyamat, van néhány olyan törvényszerűsége, amelyet érdemes figyelembe venni akkor, amikor csoportmunkát szervezünk.

A csoportok fejlődése sajátos jellegű, meghatározott minőségi jellemzőkkel időben egymást követő szintekből áll. A csapatok fejlődési fázisaiban felfedezhető mintázatok konkrét tartalmi különbözőségük ellenére hasonló lefutásúak. A csoportfejlődés egyes szakaszai általában észrevétlenül követik egymást. E fejlődési folyamat az esetek egy részében sikeres és a csoport stabilizálódásához vezet. Más esetekben a csoport nem megy végig a fejlődés egyes szintjein, hanem megakad a fejlődés kezdeti fázisain, s egy idő után szétesik, felbomlik, vagy keservesen él együtt problémáival, többen eltávoznak, vagy csak fizikailag vannak jelen, sok a hiányzás, nagy a fluktuáció. Fontos, hogy a vezető ismerje a csoportfejlődés egyes fázisainak jellemzőit, mert akkor nem érik váratlanul az általa tapasztalt jelenségek, s át tudja segíteni csoportját a következő fejlődési fázisba. A fejlődés fázisainak tudatosítása a csoporttagokban is az észlelt jelenségek megértéséhez, elfogadásához vezethet.

Csoportfejlesztési vezető levelező tananyak témakörei

 • konfliktus-és stresszkezelés
 • prezentáció
 • kommunikációs készségek
 • csapatszellem építés
 • mentori kvalitások
 • nehéz pillanatok megoldásai
 • vitákat generáló partnerekkel
 • ha népszerűtlen bejelentések és a rossz hírek ránk várnak
 • félbeszakítások, elterelő manőverek irányítása
 • meglepetés – effektusok tudatos és hatásos bevetés
 • csoportdinamikai gyakorlatok
 • egyének összességéből csapat

A tanfolyam sikeres teljesítése esetén a tanfolyam elvégzéséről tanúsítvány kerül kiállításra.  Csoportfejlesztő specialista minősítés, és oklevél kerül kiállításra.

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! MUTASSON PÉLDÁT GYERMEKÉNEK ÉS TANULJON VELE. VÁSÁROLJON MA ÉS A KÉPZÉSI CSOMAG ÁRA 
123.000 helyett csak 61.500 FT + (amennyiben a számlát az akció időtartama alatt kiegyenlíti)