Business coach levelező

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! MUTASSON PÉLDÁT GYERMEKÉNEK ÉS TANULJON VELE. VÁSÁROLJON MA ÉS A KÉPZÉSI CSOMAG ÁRA 
123.000 helyett csak 61.500 FT + (amennyiben a számlát az akció időtartama alatt kiegyenlíti)

A Business coach képzés célja:

A képzés célcsoportját olyan trénerek, pszichológusok, már vezető beosztást betöltő szakemberek, illetve HR szakemberek, tanácsadási tevékenységet folytatók, illetve a coach téma iránt érdeklődők alkotják, akik az alapképzettségüket kiegészítve jelen tanulmányaikkal hatékony segítséget tudjanak nyújtani akár szervezeten belül, akár külső szakértőként a coaching eszközrendszere segítségével a coacholt személy vagy csoport hatékonyságának növeléséhez.

Az elsajátított coach ismeretek és kompetenciák birtokában a végzettek mind az üzleti élet, mind a nonprofit világ különböző területein képesek eredményes önálló üzleti coach feladatok ellátására. A képzés célja olyan háttértudás biztosítása és olyan személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek a tanultak alkalmazásával képesek a fenti területeken coaching feladatvégzésre illetve a coach szemléletű vezetés elsajátítására.

A business coach képzés eredménye

  • Kialakul a résztvevő coach identitása, stílusa és profilja.
  • Különböző coaching modellek mentén tanul meg coacholni.
  • Változatos intervenciók mentén a kitűzött céloknak megfelelően professzinálisan kíséri coacholt klienst.
  • A résztvevő ön- és emberismerete mélyül, fejlődik reflektív és intervenciós képessége, érzelmi és társas intelligenciája, ezért a fejlesztés iránti érzékenysége finomhangolódik.
  • A képzésben résztvevő vezető coach szemlélettel és eszköztárral bővíti vezetési repertoárját.
  • A képzés során a pszichodráma, a neurolingvisztikus programozás (NLP) és a tranzakcióanalízis coachingban alkalmazható eszközeit ismeri meg.
  • Visszajelzést kap az elért fejlődéséről.

A tanfolyam célja: A résztvevők megismerkednek az integrális (összegező, beépítő) szemléletű Coaching technikáival, melyeket a személyesen is módjukban áll elsajátítani, begyakorolni. A coaching képzés elvégzését követően maguk is coachokká válnak, önállóan vállalhatnak executive-, business coachingot.

Sikeres írásbeli vizsga (csak írásbeli beadandó) esetén Business coach minősítés és oklevél kerül kiállításra

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! MUTASSON PÉLDÁT GYERMEKÉNEK ÉS TANULJON VELE. VÁSÁROLJON MA ÉS A KÉPZÉSI CSOMAG ÁRA 
123.000 helyett csak 61.500 FT + (amennyiben a számlát az akció időtartama alatt kiegyenlíti)